Gpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Pr KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Aw KapGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Pr StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Gelb Aw StoGpn 609 Kegelstopfen Cad Web
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Pr Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Aw Kap
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Pr Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Gelb Aw Sto
Gpn 609 Kegelstopfen Cad Web
KAPSTO® program standardowy

Elastyczna zatyczka stożkowa z uchwytem bocznym – GPN 609

Optymalna ochrona podczas produkcji, magazynowania i transportu: GPN 609 z programu standardowego KAPSTO® z ponad 3.000 rozmiarów, oferują możliwie najlepszą ochronę Państwa detali i są stale dostępne na magazynie. Wszystkie elementy ochronne są dostępne jako pliki CAD do pobrania. Chętnie wyślemy Państwu również bezpłatne wzory do wypróbowania. Mogą Państwo też zwrócić się bezpośrednio do naszych doradców KAPSTO® pod numerem telefonu: +48 883 368 688 lub kapsto@poeppelmann.com – oraz poprzez nasz formularz kontaktowy.

Gpn 609 Kegelstopfen Cad Web
Standardowe kolory
żółty
Materiał
-
1117.5
-
798.8
-
7.85.59.3
-
609 0090 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1218
-
8108.8
-
8.86.49.3
-
609 0100 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1318.5
-
9118.8
-
9.87.49.3
-
609 0110 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1419
-
10129.8
-
10.78.4101
-
609 0120 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1519.5
-
11139.8
-
11.89.410.3
-
609 0130 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1620
-
121410.8
-
12.710.511.3
-
609 0140 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1824
-
131510.8
-
13.711.311.3
-
609 0150 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
1924.5
-
14.115.910.8
-
14.712.311.2
-
609 0160 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
19.925
-
14.916.810.8
-
15.713.411.2
-
609 0170 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
20.925.5
-
16.117.810.8
-
16.714.411.2
-
609 0180 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
21.926
-
17.218.910.8
-
17.715.411.2
-
609 0190 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
22.931.5
-
18.119.911.8
-
18.716.412.2
-
609 0200 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
23.832
-
19.220.711.8
-
19.717.412.2
-
609 0210 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
2532.5
-
20.32211.8
-
20.718.112.2
-
609 0220 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
2633
-
212311.8
-
21.719.412.3
-
609 0230 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
2733.5
-
222411.8
-
22.720.412.3
-
609 0240 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
27.934
-
23.324.711.8
-
23.721.412.2
-
609 0250 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
28.934.5
-
24.225.711.8
-
24.722.412.2
-
609 0260 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
29.935
-
25.226.812.8
-
25.723.413.2
-
609 0270 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
31.936
-
26.127.912.8
-
26.724.413.2
-
609 0280 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
33.837
-
27.228.812.8
-
27.725.413.2
-
609 0290 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
3537.5
-
28.43012.8
-
28.726.213
-
609 0300 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
4140.5
-
32.1336.5
-
31.7307.7
-
609 0330 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
-
71.850.87
-
65.866.810.5
-
65.464.311
-
609 0670 0000
**Do powierzchni wewnętrznych*Do powierzchni zewnętrznych*
Artykuł*A(N)*(B)CH*D(E)(G)*Nr art.*
Korzyści jakościowe KAPSTO®

Korzyści indywidualnych projektów w GPN 609 :

Solidne, odporne na temperatury lub uszczelniające - każdy element ochronny naszego programu standardowego posiada specyficzne właściwości. Czy to do gwintów wewnętrzych i zewnętrznych, rur, gniazd, otworów, przewodów paliwowych i węży: mogą Państwo być pewni, że mamy nasadki i zatyczki odpowiednie dla Państwa detali. - Skorzystajcie Państwo również z korzyści jakościowych KAPSTO® i odkryjcie co wyróżnia GPN 609.

Temperaturbestaendig
Większa odporność termiczna. Odporność na wysokie temperatury do 150 °C.
Zeitsparend
Szybciej. Bardzo szybki demontaż dzięki nowatorskiemu uchwytowi. Projekt uchwytu chroniony patentem.
Vielseitig
Uniwersalniej. Uniwersalne zastosowanie jako zatyczki lub nasadki. Stożkowośći elastyczność materiału są idealne do wyrównywania tolerancji.
Technische Sauberkeit
Czyściej. Produkcja zgodna z VDA Band 19 i ISO 16232 możliwa na zapytanie w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu sterylnym.
Zusatzinformationen
Lepiej. Do zaślepiania otworów i gwintów wewnętrznych lub do ochrony prętów i gwintów zewnętrznych.

Te produkty KAPSTO® mogą Państwa również zainteresować:

Gpn 608 Pr Blue Sto De

GPN 608 PCR-PE, blau

Zatyczka stożkowa ze skrzydełkiem bocznym

Gpn 308 Griffstopfen Web

GPN 308

Zatyczki z uchwytem

Gpn 600 Kegelverschluesse Web

GPN 600

Zaślepki stożkowe

Gpn 615 Universalschutzkappe Mit Ringlasche Web

GPN 615

Osłona uniwersalna ze skrzydełkami

Kontakt

Masz pytania? Zespół KAPSTO® chętnie na nie odpowie.

Na miejscu

Nasi przedstawiciele handlowi po prostu odwiedzą Państwa.

+48 883 368688

Od poniedziałku do czwartku w godz.  8:00–17:00
Piątek:  8:00–15:30

Pocztą e-mail

Całodobowo. Wrócimy do ciebie z odpowiedźią jak najszybciej.

Lepiej poinformowani. Z biuletynem KAPSTO®.