Kompetence. Máme.

KOMPETENCE

Znalosti ve všech oblastech.

Nástroj prochází od přijetí zakázky až po jeho dodání různými oblastmi našeho technologického centra.

Tyto oblasti a zejména naše odborné znalosti uvádíme v následujícím výčtu.

KONSTRUKCE

Dostáváme nápady do nejlepší formy.

V našem konstrukčním oddělení jsou vstřikovací formy vyvíjeny a navrhovány tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky. Naši konstruktéři přitom mají vždy na paměti hospodárnou výrobu pozdějších komponentů. Mimo jiné k tomu používají nejnovější nástrojové technologie! Spektrum úkolů sahá od malých úprav až po vývoj celých nástrojových systémů, kde je původně specifikován pouze výrobek.

wtz-konstruktion-ko-axavia

Špičková technologie od samého začátku: CAD.

 

V technologickém nástrojovém centru Pöppelmann (WTZ) se návrhy vytvářejí pomocí systému CAD CIMATRON. Ten je speciálně uzpůsoben pro výrobu nástrojů a forem. Pomocí této technologie lze načítat všechny běžné datové formáty bez nutnosti konverze. Kromě toho je možné s daty okamžitě pokračovat v práci ve výrobě. Přitom usilujeme o zvýšení míry shodnosti dílů prostřednictvím klasifikace součástí.

Dvojí kompetence: naše konstrukce.

wtz-konstruktion-kapsto

Naše konstrukční oddělení je rozděleno na dvě oblasti: první je plně specializovaná na technické výrobky. Zaměřuje se na odformování a temperování a na související kvalitu výrobků. Důležitou klíčovou kompetencí je zde povaha povrchu nástroje – včetně souvisejících výrobních tolerancí a procesů.

wtz-konstruktion-ko-kapsto

Ve druhé oblasti našeho konstrukčního oddělení vznikají nástroje pro výrobu tenkostěnných výrobků pro vstřikování plastů. Ty se vyznačují obzvláště vysokou životností. Maximální stabilita forem je zde vyžadována také s ohledem na velmi krátké doby cyklů. – Aby bylo možné dosáhnout krátkých cyklů ve výrobě, spočívá naše klíčová kompetence v návrhu regulace teploty a výběru souvisejících výrobních procesů.

PŘESNOST

S přesností až k dokonalosti.

Přesnost je pro nás – a samozřejmě i pro naše zákazníky – jeden z rozhodujících faktorů úspěchu. V konečném důsledku totiž určuje přesnost obrysů našich forem. Abychom dosáhli tolerancí pouhých 5 µm u tvářecích dílů, zpracováváme komponenty v odděleném, klimatizovaném prostoru. Po vytvrzení získají obrobky konečný tvar. Tento postup umožňuje reprodukovatelnost jednotlivých dílů a zaručuje zajištění kvality.

 

Naše výrobní procesy v oblasti přesného obrábění sahají od broušení na plocho, CNC broušení na kulato a na profil, přes drátové řezání a souřadnicové broušení až po elektroerozivní hloubení. Přesná výroba je rozšířena o další nejmodernější výrobní procesy, jako je soustružení s tvrdou povrchovou úpravou a frézování s tvrdou povrchovou úpravou. Díky tomuto celku procesů se dosahuje vysoké kvality a tolerance povrchu.

wtz-senkerodieren-person
Pro zajištění kvality máme v oblasti přesnosti vlastní projektový management pro komponenty s nejnižšími tolerancemi – stejně jako vlastní plánování práce a rozhraní s konstrukčním oddělením.
MĚŘICÍ TECHNIKA

Podívejte se klidně poněkud blíže: naše řízení kvality.

Preciznost výroby prokazujeme den co den v oblasti měřicí techniky. Zde se kompletně měří, kontrolují a dokumentují všechny stanovené zkušební rozměry výlisků. K dispozici jsou všechny důležité metody měření. Vysoce přesná měření se provádějí v samostatné klimatizované měřicí místnosti.

 

Preciznost výroby prokazujeme den co den v oblasti měřicí techniky. Zde se kompletně měří, kontrolují a dokumentují všechny stanovené zkušební rozměry výlisků. K dispozici jsou všechny důležité metody měření. Vysoce přesná měření se provádějí v samostatné klimatizované měřicí místnosti.

wtz-oberflaechenmessgeraet

V centru pozornosti: vlastnosti povrchu.

Charakteristiky povrchu našich obrobků můžeme zkontrolovat pomocí zařízení pro měření obrysů a povrchu. Parametry drsnosti a profilu jsou kontrolovány při současném sledování tolerancí.

wtz-koordinatenmessmaschine

Zaměření na nejlepší výkony: 3D měření.

Zaměřen na nejlepší výkony: náš souřadnicový měřicí stroj umožňuje trojrozměrné měření.

wtz-wellenmessgeraet

Moderní pohled na geometrii.

Ke kontrole geometrie součástí se používá nejmodernější hřídelový měřicí stroj.

LEŠTĚNÍ

Skvělé vyhlídky: povrchová úprava.

Zvláště vysoké nároky na kvalitu jsou často kladeny na výrobky z farmaceutického a potravinářského průmyslu. Proto jsou některé tvarové součásti našich nástrojů v závěrečné fázi obrábění leštěny. V oblasti výroby nástrojů se jedná o složitý proces, který vyžaduje zručnost a dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců. Leštění se stále provádí převážně ručně, ale v některých případech se používají i lešticí stroje s ultrazvukovou technologií. V závislosti na použití je třeba přizpůsobit lešticí prostředek, kroky zpracování a pohyb dráhy zpracovávanému materiálu a jeho tvrdosti. Nakonec se kvalita kontroluje vizuálně pomocí optických pomůcek.

wtz-politur-detail
Nejlepší výkony až do nejmenších detailů: ultrazvukové leštění dílů o velikosti <1 mm.
wtz-politur-udofisser
Je to součást naší každodenní práce: leštidla s vysokým leskem pro výrobky ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
wtz-politur-detail-gelb
Ruční prací k dokonalosti: dodatečné vyhlazování strojně obrobených povrchů.
STROJNÍ VYBAVENÍ

Nejmodernější technologie: naše strojní vybavení.

Použití nejmodernější techniky umožňuje ještě přesnější, ještě rychlejší a v mnoha případech i cenově výhodnější výrobu nástrojů. Náš velký strojový park proto vždy aktualizujeme podle nejnovějšího stavu techniky. Podrobnosti o výkonosti jednotlivých strojů najdete zde. Pokud máte další otázky, rádi vám je zodpovíme.

wtz-fuenf-achs-fraesen

5osé CNC frézování

Složité geometrie o rozměrech až 600 mm x 600 mm x 500 mm lze vyrábět na pětiosých CNC řízených frézkách.

wtz-kernfraesen

HSC frézování

Grafitové elektrody a kalené součásti obrábíme na naší HSC frézce. Dráhy pojezdu jsou 650 mm x 550 mm x 400 mm.

wtz-cnc-drehen

CNC soustružení

CNC řízené soustružení je jedním z našich každodenních úkolů. Při něm lze obrábět součásti o průměru až 420 mm a šířce hrotu až 1 200 mm.

wtz-hart-fertigdrehen

Soustružení s tvrdou povrchovou úpravou

Jednou z nejmodernějších technologií nástrojového technologického centra Pöppelmann je dokončovací soustružení kalených dílů – s průměrem až 380 mm. Často tak odpadá nutnost dalších výrobních kroků, jako je broušení.

wtz-senkerodieren

Elektroerozivní hloubení

Kromě třískového obrábění můžeme vyrábět tvarové výlisky na našich elektroerozivních strojích. Dosahujeme zde maximálních drah pojezdu 700 mm x 500 mm x 500 mm.

wtz-drahterodieren

Elektroerozivní drátové řezání

Vysoce přesného tvarování se dosahuje mimo jiné elektroerozivním drátovým řezáním. Dráhy pojezdu jsou 500 mm x 350 mm x 300 mm.

wtz-flachprofilschleifen

Broušení ploch a profilů

V naší brusírně lze opracovávat rovné plochy a profily na ploše 1500 mm x 750 mm (s maximální výškou součásti 500 mm).

wtz-koordinatenschleifen

Souřadnicové broušení

S našimi souřadnicovými bruskami dosahujeme mimo jiné vysoké kvality povrchu. Zde můžeme zpracovávat komponenty o rozměrech až 1200 mm x 800 mm.

wtz-rundschleifen

CNC broušení na kulato

Pomocí CNC broušení na kulato lze brousit kulaté i nekulaté součásti uvnitř i vně až do průměru 160 mm s přesností několika µm.

Plně automatizovaná až do cíle: naše výrobní buňka.

Nástrojové technologické centrum má automatizovanou výrobní buňku. Funguje nepřetržitě, sedm dní v týdnu – aniž by někdo musel dávat pozor. Robot s otočným ramenem se pohybuje po dvanáct metrů dlouhé dráze a automaticky osazuje šest obráběcích stanic obrobky, které jsou předem namontovány na nosičích obrobků. Zařízení dokáže dočasně pojmout až 40 nosičů obrobků a rozkládá se na podlahové ploše 170 m2. Spojuje dvě pětiosé CNC frézky, jednu pětiosou HSC frézku, elektroerozivní stroj, 3D souřadnicový měřicí stroj a automatický čisticí systém.

wtz-automatisierte-fertigungszelle-01
Přehled celého zařízení
wtz-automatisierte-fertigungszelle-02
Připojená 3D souřadnicová měřicí stanice
wtz-automatisierte-fertigungszelle-03
5osá CNC frézka

Jste přesvědčeni?

Rádi vám nabídneme naše odborné kompetence!

Naše služby pro vás.

wtz-koordinatenschleifen

Přesné souřadnicové broušení.

Nabízíme souřadnicové broušení na dvou strojích od výrobce Hauser. Při tom dosahujeme přesnosti několika µm. Obrobky určené k obrábění mohou vážit až 1 500 kg. Naše stroje umožňují pojezdy 1 200 mm, 800 mm a 170/635 mm (x,y,z/w).

wtz-flachschleifen

Broušení ploch.

Naše rovinná bruska od společnosti ABA se postará o jemné opracování vašich součástí – s plochou až 1 500 mm x 750 mm. Na magnetický stůl lze upnout obrobky o hmotnosti až 1 500 kg.

wtz-tieflochbohren

Přesné vrtání.

S naším moderním strojem na hluboké vrtání můžeme vrtat otvory od Ø 4 mm do Ø 25 mm. Přesná výroba otvorů je možná až do hloubky 800 mm.

Máte zájem?

Kontaktujte nás!

+49 4442 982-2600

Pondělí až čtvrtek:  8:00–16:00
Pátek:  8:00–12:00

E-mailem

24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Ozveme se Vám co nejdříve.

Máte zájem o školení s námi?

Ve WTZ vzděláváme tyto profese:

wtz-werkzeugmechaniker-christoph-brinker

Nástrojář

duales-studium-jan-nipper

Duální studium strojírenství

Pöppelmann