Prohlášení

 vedení.

Prohlášení

 vedení.

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Neseme odpovědnost –

kompetentně a zkušeně

Plast je materiálem, který již více než 100 let umožňuje lidstvu dosahovat převratných pokroků: ve zdravotnictví, v domácnostech i v mobilitě. Svět bez plastů si už nedokážeme představit – a také nechceme. Bez plastů bychom nebyli schopni udržet si životní úroveň, na kterou jsme zvyklí, nedostáli bychom požadavkům na hygienu a moderní technologie. Trochu rouhavě si dovolujeme říct: naše květináče přispívají k tomu, aby svět zůstal zelený. Díky našim obalům na potraviny se tvaroh, pomazánky nebo saláty dostávají na stůl čerstvé a v nejvyšší kvalitě. Naše laboratorní nádoby jsou zárukou bezchybných vyšetření krevních vzorků. Naše technické díly pro automobilový průmysl pomáhají snižovat emise CO2 díky novým řešením lehkých konstrukcí. Naše ochranné prvky chrání komplexní, citlivé součásti před poškozením.

 

Jsme hrdí na svou kompetenci a zkušenosti v oblasti zpracování plastů. V rámci úsilí o nalezení inteligentních konceptů produktů pro svět budoucnosti se nemusíme skrývat ani s tím, co děláme dnes.

Současně vidíme ještě velký potenciál pro zlepšení do budoucna, a to především v oblasti oběhového hospodářství. Výroba může být udržitelná pouze tehdy, pokud bude oběh materiálů a surovin uzavřený – toto přesvědčení nás žene dopředu.

S naší celopodnikovou iniciativou PÖPPELMANN blue® jsme se velmi brzy vydali uvedeným směrem a dnes už zaznamenáváme první úspěchy. Ale ještě je před námi velký kus cesty. Nelze ji urazit osamoceně. Nezbytná je spolupráce se všemi zúčastněnými stranami z politiky, vědy, ekonomiky i občanské společnosti. I díky tomu vítáme současnou kontroverzní diskuzi o našem materiálu – plastu. Je důkazem velkého zájmu o naši práci a může přinést důležité impulzy pro vývoj udržitelných produktových řešení.

Děkujeme všem, kteří nám interně i externě prostřednictvím rozhovorů, podnětů, kritiky a návrhů pomohli ujasnit si svůj postoj a směřování do budoucnosti

Naší zprávě o udržitelnosti jsme dali následující název: „Umíme to. Lépe. Společně odpovědní za zítřek.“ Tímto nárokem chceme být poměřováni.

 

Vedení společnosti:

Henk Gövert, Norbert Nobbe, Matthias Lesch

Více ve zprávě GRI:

Pöppelmann