NÁŠ PŘÍSTUP A HODNOTY

Čtyři principy a jeden velký nárok.

Jak by se dalo stručně vyjádřit naše nadšení pro to, co děláme, vášeň pro řešení produktů, týmová síla, flexibilita ve světě, který se neustále mění – krátce řečeno, náš naprosto speciální „efekt Pöppelmann“? Na tuto otázku jsme v roce 2017 našli odpověď: Zní PPx.

PPx znamená Pöppelmann Excellence a vyjadřuje strategické zaměření naší společnosti, jádro naší činnosti. V podnikové politice PPx jsme formulovali nároky na sebe sama: Znějí

teaser-nachhaltigkeitsbericht-ppx-en

To znamená:

 

Umíme pracovat jako tým, vítězíme či ztrácíme společně. Každý se svými silnými stránkami, každý na svém místě ve své roli.

 

Umíme zabrat a o věci diskutovat. Neposouváme a neodkládáme. Usilujeme o to, abychom pro každou výzvu našli udržitelné řešení a dodrželi to, co slíbíme.

 

Umíme to, co je skutečně potřeba. Známe přesně své zadání a víme, o čem mluvíme. Charakterizuje nás láska k detailu i schopnost spolupracovat v týmu a určovat priority.

 

Umíme to. Lépe. Každý den si klademe otázku: jsme dnes lepší než včera? Budeme zítra lepší než dnes?

 

PPx je měřítkem, kterým každý den poměřujeme kvalitu svého jednání a výsledků; ať už při obchůzkách ve výrobě, na týmových poradách, ve výrobní hale nebo v kruhu vedení. Každý přispívá svým dílem k tomu, aby Pöppelmann zůstal nezávislým, mezinárodně orientovaným a úspěšným rodinným podnikem.

 

Jak toho chceme dosáhnout, jsme definovali v našich čtyřech principech PPx.

Naše čtyři principy PPx.

Naše čtyři principy PPx pro každého srozumitelně prezentují náš postoj a hodnoty jako základ firemní politiky – a sice ne jako pouhou teorii, ale jako den co den využívaný nástroj v naší práci. Každé oddělení si pak PPx přizpůsobuje svým aktuálním potřebám a úkolům.

1. Vytváříme přidanou hodnotu pro své zákazníky.

Co tím myslíme: přijímáme výzvy a potřeby našich zákazníků za své vlastní. Nevyhledáváme krátkodobé obchody, ale dlouhodobá partnerství, která přinášejí užitek všem stranám. Chceme pro své partnery to nejlepší a podle toho jednáme ve všech aspektech našeho vztahu se zákazníkem – v poradenství, vývoji technických řešení, inovativních návrzích, nejvyšší kvalitě, kratších dodacích termínech, maximální flexibilitě a spolehlivosti.

2. Jsme úspěšní díky svým zaměstnancům.

Co tím myslíme: Předpokladem úspěchu naší společnosti jsou motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci. Každý má v podniku svou důležitou úlohu. Jen společně můžeme být úspěšní. Přitom se spoléháme na odpovědnost každého jednotlivce. Vedením rozumíme podporu a umožnění, ne ovládání. Respektujeme a vážíme si každého člověka a práce každého zaměstnance.

3. Kreativně a inovativně utváříme aktivně naši budoucnost.

Co tím myslíme: změny vnímáme jako příležitost a praktikujeme kulturu neustálého zlepšování v rámci veškerého myšlení a jednání. Orientujeme se na uživatele; zlepšení není samoúčelné, ale přináší přidanou hodnotu pro zákazníka. Vyznáváme kulturu konstruktivních chyb. Cestu ke zdařilé inovaci nutně provázejí i dílčí porážky. Naším cílem proto není zabránit nezdaru, ale podporovat úspěchy.

4. Dosahujeme trvale vynikajících výsledků.

Co tím myslíme: Své jednání poměřujeme podle výsledku. Klademe si proto ambiciózní, ale realistické cíle. Uvažujeme v dlouhodobém horizontu. To znamená, že naše partnerství se zákazníky je založeno na vynikající kvalitě našich produktů a služeb. Neseme odpovědnost za své zaměstnance dnes i do budoucnosti. Závazně se hlásíme k ochraně životního prostředí, klimatu a bezpečnosti a zdraví při práci a naše dnešní jednání a jeho dopady si dokážeme zodpovědět i v budoucnosti.

Pöppelmann