Nástroje. My ano.

PŘEDSTAVENÍ

Naše CENTRUM VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vyvíjíme a vyrábíme špičkové nástroje pro zpracování plastů. S ohledem na velkou rozmanitost produktů v rámci čtyř divizí společnosti Pöppelmann vyrábíme formy pro nejrůznější aplikace: od tenkostěnných produktů až po komplexní funkční díly v automobilovém průmyslu. Know-how více než 100 zkušených odborníků a nejmodernější strojní vybavení jsou zárukou preciznosti našich nástrojů.

Technologie nástrojů

Etážové nástroje mohou mít až 48+48 kavit o celkové hmotnosti až 8 tun. Etážová technologie se využívá zejména v oblasti tenkostěnných výrobků s extrémně krátkými výrobními cykly. Díky druhé oddělené úrovni se produktivita při stejném výkonu stroje téměř zdvojnásobí. Systém horkých vtoků určujeme spolu s našimi vývojovými partnery.

wtz-neuwerkzeuge-stammform
wtz-stammform

Prostřednictvím koncepce hlavní formy nabízíme svým zákazníkům možnost vyrábět různé produkty pomocí jediného nástroje. Myšlenka: vyrobit jednu společnou formu pro maximální množství podobných produktů, a zvýšit tím produktivitu. Pro různé produkty se pak musí individuálně vyrobit pouze díly určující kontury. Mimochodem: v současné době vyrábíme dokonce hlavní formy pro vícekomponentní produkty!

Pro odformování podkosu ve formě závitů existují různé způsoby odformování. U nástrojů k odšroubování se aplikuje odformování rotačním pohybem jádra. Závitové jádro se pomocí elektrického nebo hydraulického pohonu uvede do rotačního pohybu tak, že se produkt zajištěný proti deformaci vytočí.

wtz-elektrisches-ausschraubwerkzeug
wtz-konstruktion-ko-kapsto

Technologie tenkostěnného vstřikování se často používá v oblasti obalů a výroby květináčů. Orientační hodnota poměru délky průtokové dráhy a tloušťky stěny je 300 : 1. S tenkostěnnými produkty je možné ušetřit materiál a snížit dobu cyklu. Cílem je tedy tento poměr dále zvyšovat a současně zajistit spolehlivost procesu a stabilitu produktů. Z technického hlediska kladou tenkostěnné produkty vysoké nároky na kvalitu povrchu, odformovací síly a vystředění kavit.

Pokud potřebujete jednoduché vstřikované díly nebo tepelně tvářené produkty v nízkém počtu a nástroj není k dispozici, můžeme vytisknout příslušnou nástrojovou vložku. Pro výrobu produktů máme tři vstřikovací stroje a jeden stroj pro tepelné tváření.

wtz-rapid-tooling

Jak u nás vše probíhá?

wtz-maschinenpark

Objevte naše kompetence!

NOVÉ NÁSTROJE

Úspěch se systémem: individuálně vyrobené nové nástroje.

wtz-team-messen
Krok za krokem k cíli: procesní řetězec.

Už přes 50 let vyrábíme pro naše zákazníky vysoce specializované nové nástroje. Patří k nim vstřikovací nástroje v různých provedeních. Sortiment vstřikovacích forem sahá od standardních tvarových vložek až po etážové nástroje. Každý nový nástroj je přitom pro nás novou výzvou.

Vyjasnění zakázky.

  • Poptávka
  • Předložení naší nabídky
  • Objednávka
  • Rezervace kapacity a hrubé plánování

Vývoj.

  • Konstrukce nástroje

Výroba nástroje.

  • Detailní plánování
  • Programování
  • Předběžné obrábění
  • Konečné obrábění
  • Montáž
OPRAVY A ÚDRŽBA

Pro všestranně spolehlivé výrobní procesy.

Vedle zajišťování výroby jsou hlavním úkolem našeho oddělení Opravy a údržba přestavbové a údržbářské práce. Náš tým také rychle realizuje nezbytné korekce nástrojů. Díky rozdělení společnosti Pöppelmann do čtyř divizí ‒ KAPSTO®, K-TECH®, FAMAC® a TEKU® ‒ máme kompetence v nejrůznějších oblastech, a vaše zakázky tak můžeme vždy rychle zpracovat.

 

Pro práce údržby jsou stanoveny již osvědčené plány. Uvolnění probíhá po závěrečné kontrole zajišťující funkčnost výroby na základě kontrolního seznamu. Pro korekce a opravy používáme nejmodernější technologie, jako je laserové svařování, takže konstrukční díl vyžaduje už jen minimální následné zpracování.

wtz-neuwerkzeuge

Jak u nás vše probíhá?

Objevte naše kompetence!
Pöppelmann