Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorstwa grupy Pöppelmann przestrzegają przepisów prawa o ochronie danych. Jeżeli gromadzimy dane osobowe, wykorzystujemy je do naszych celów wewnętrznych i są one przekazywane i/lub zapisywane tylko na podstawie aktualnych przepisów o ochronie danych. Zgromadzone dane nigdy nie są sprzedawane lub przekazywane z innych powodów podmiotom trzecim.


Ochronę danych osobowych możemy jednak zapewnić tylko w zakresie korzystania z oferowanej przez nas witryny www.poeppelmann.com. Poniższe wyjaśnienia nie obowiązują dla witryn lub treści dostawców zewnętrznych, do których znajdują się u nas łącza lub odniesienia.


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez grupę Pöppelmann w niniejszej witrynie.

1. Dane nieosobowe zgromadzone po wejściu na stronę internetową


Grupa Pöppelmann automatycznie gromadzi i zapisuje na serwerze internetowym przy użyciu plików dziennika informacje do analiz statystycznych, które przeglądarka przekazuje do nas po wejściu na stronę internetową. Są to: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres IP odwiedzającego, data i godzina wywołania, odwiedzone strony, ilość przesłanych danych, komunikat o skutecznym wywołaniu i pytającym dostawcy. Adres IP jest wykorzystywany przez nas jedynie do celów zabezpieczania się przed atakami i optymalizacji naszej witryny i jest usuwany po siedmiu dniach.

2. Pliki cookie


Jeżeli użytkownicy wejdą na strony internetowe firmy Pöppelmann GmbH & Co. KG, na komputerze zostanie zapisany jeden lub kilka plików cookie. Cookie to niewielki plik zawierający określoną sekwencję znaków, wykorzystywany między innymi do jednoznacznego identyfikowania przeglądarki. Pliki cookie poprawiają komfort i jakość naszych usług, na przykład przez zapisywanie ustawień użytkownika. Cookie są umieszczane jako małe pliki tekstowe na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. „Sesyjne pliki cookie” są usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń na komputerze i nie zawierają wirusów.

Korzystanie z witryny jest możliwe również bez plików cookie. W przeglądarce można wyłączyć zapisywanie plików cookie, ograniczyć do niektórych witryn lub ustawić przeglądarkę tak, aby pojawiało się powiadomienie przed zapisaniem pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć z twardego dysku komputera za pomocą funkcji ochrony danych w przeglądarce. W takim przypadku może jednak dojść do ograniczenia funkcji i łatwości użytkowania naszych stron internetowych.

3. Postępowanie z danymi osobowymi


Dane osobowe są to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę, czyli takie informacje, które można powiązać z konkretną osobą. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Grupa Pöppelmann pobiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym prawem lub bezpośrednio przez użytkownika. Podczas komunikacji z Grupą Pöppelmann (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane przekazane przez użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek pytań późniejszych. Innych danych nie pobieramy. W dowolny momencie użytkownik może wnieść sprzeciw drogą mailową, listownie lub faksem wobec zapisywania przez nas danych osobowych. Sprzeciw taki prosimy kierować do spółki reprezentującej wszystkie przedsiębiorstwa Grupy Pöppelmann:

Pöppelmann GmbH & Co. KG
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Bakumer Str. 73
49393 Lohne
Faks: +49 (0)44 42 982 112
E-Mail: datenschutz(at)poeppelmann.com

4. Usługi witryn, śledzenie i retargetowanie


Poniżej objaśniamy stosowane przez nas usługi witryn, śledzenie oraz narzędzia do retargetowania. Są to narzędzia, które wykorzystujemy na przykład do pomiaru zasięgu lub do korzystania z naszej strony oraz do reklamy. Podstawą prawną dla przetwarzania jest zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli została udzielona podczas wizyty na naszej stronie.

Tę zgodę można w każdej chwili odwołać na przyszłość, klikając to łącze, następnie wybierając opcję „Wybierz cookie” i usuwając tam znacznik opcji „Pliki cookie wydajności i śledzenia”.

 

4.1. Luware RTC Launcher

Wykorzystujemy Luware RTC Launcher firmy Luware AG, aby dać możliwość spontanicznego kontaktu z nami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Aby umożliwić skontaktowanie się oraz powiązanie usługi, nawiązane zostaje połączenie z serwerami Luware w Szwajcarii. Na podstawie decyzji Komisji Szwajcaria dysponuje odpowiednim poziomem ochrony danych. Po nawiązaniu połączenia z serwerem w Szwajcarii firmie Luware przekazany zostaje adres IP.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie firmy Luware pod adresem https://www.luware.com/en/privacy.

 

4.2. Usługi Google

Wykorzystujemy różne usługi firmy Google Inc. (zwanej poniżej „Google”), które zostały opisane szczegółowo poniżej. Firma Google podlega umowie Privacy Shield zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i ma odpowiedni certyfikat. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć we wpisie pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Google można znaleźć pod następującym łączem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 

4.2.1. Google Analytics

Na stronie internetowej grupy Pöppelmann Gruppe wykorzystywana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google, służąca do analizy statystycznej wejść użytkowników. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie korzystania z witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizowania IP na tej witrynie adres IP zostanie przez Google najpierw skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskie lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny, opracowywania raportów o czynnościach w witrynie oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywanie plików cookie można zablokować przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwości skorzystania ze wszystkich funkcja tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić gromadzenie przez Google danych utworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym adres IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym łączem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Gromadzenie przez Google Analytics można dodatkowo zablokować i wycofać w ten sposób zgodę przez kliknięcie poniższego łącza. Wstawiony zostanie plik cookie opt-out, który trwale uniemożliwia gromadzenie danych podczas wizyty na tej witrynie: Kliknij tutaj, aby sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Google Analytics.

Więcej informacji o warunkach używania i ochronie danych osobowych w Google Analytics znajduje się na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Informujemy, że w tej witrynie usługa Google Analytics została rozbudowana o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP). 

 

4.2.2. Google Dynamic Remarketing

Usługa Google Dynamic Remarketing umożliwia nam wyświetlanie naszych reklam użytkownikom po wizycie na naszej witrynie, kiedy później korzystają oni z Internetu. Odbywa się to przez zapisane w przeglądarce pliki cookie, na podstawie których Google rejestruje i analizuje sposób korzystania z różnych witryn podczas wizyt. Google może więc ustalić poprzednią wizytę na naszej witrynie. Powiązanie danych zgromadzonych w ramach remarketingu z danymi osobowymi, które mogły być zapisane przez Google, nie ma miejsca według firmy Google. W szczególności według Google podczas remarketingu stosowane jest pseudonimizowanie.

Wykorzystujemy Google Dynamic Remarketing do celów marketingowych i optymalizacji, w szczególności do wyświetlania dotyczących użytkownika i ciekawych reklam, ulepszania raportów o skuteczności kampanii oraz do zapewnienia sprawiedliwego obliczania kosztów reklamy.

 

4.2.3. Google Maps

Na naszej witrynie stosujemy Google Maps, usługę map firmy Google. Dzięki temu możemy wyświetlać bezpośrednio w witrynie interaktywne mapy oraz zapewnić wygodne korzystanie z funkcji map. Po wejściu na witrynę Google otrzymuje informację, że nastąpiło przejście do danej podstrony naszej witryny. Dlatego przekazywany jest adres IP. Odbywa się to niezależnie do tego, czy użytkownik ma konto w Google, przez które się zalogował, czy też nie ma takiego konta. W przypadku użytkowników zalogowanych w Google ich dane, czyli np. wizyta na naszej stronie, mogą zostać przypisane do tego konta. Aby tego uniknąć, można przed wejściem na naszą witrynę wylogować się z Google.

 

4.2.4. Google Fonts

Do tworzenia naszych witryn wykorzystujemy różne czcionki Google Fonts. W celu wstawienia tych czcionek następuje przejście na serwer Google, w związku z czym Google przesyła na ten serwer adres IP. Serwery mogą znajdować się w USA lub na innych serwerach poza Unią Europejską. Według własnego twierdzenia Google nie wykorzystuje adresu IP do śledzenia działań, lecz jedynie do statystycznej analizy stosowania czcionek. Google nie identyfikuje poszczególnych użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Google Fonts znajduje się tutaj w firmie Google.

 

4.2.3. Usługi LinkedIn

Wykorzystujemy różne usługi LinkedIn Ireland Unlimited Company (zwanej dalej „LinkedIn”). Firma LinkedIn podlega umowie Privacy Shield zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i ma odpowiedni certyfikat. W ten sposób LinkedIn zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w LinkedIn znajduje się tutaj.

Usługi LinkedIn wykorzystują między innymi pliki cookie. Wykorzystujemy usługi LinkedIn do celów marketingowych i optymalizacji, w szczególności do analizowania korzystania z naszej witryny oraz ciągłego usprawniania poszczególnych funkcji i ofert, a także sposobu korzystania. Po przejściu na naszą stronę nawiązane zostaje połączenie z serwerami LinkedIn. Te serwery mogą znajdować się poza Unią Europejską. W przypadku użytkowników posiadających konto na LinkedIn firma ta może przyporządkować do tego konta wizytę na naszej stronie. Można temu zapobiec przez wcześniejsze wylogowanie się z LinkedIn.

Wykorzystujemy poniższe usługi LinkedIn:

LinkedIn Ads / LinkedIn Marketing Solutions do przetwarzania informacji o zachowaniu użytkownika do celów reklamowych, aby wyświetlać dopasowane reklamy.

LinkedIn Analytics do przetwarzania informacji o zachowaniu użytkownika na naszej witrynie, aby zmierzyć jej zasięg.

 

4.4. Outbrain

W naszej witrynie wykorzystujemy różne narzędzia firmy Outbrain UK Ltd. (zwanej dalej: „Outbrain”). Outbrain wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny.

Outbrain umożliwia nam informowanie o uzupełniających, ewentualnie również interesujących dla użytkowników treściach w naszej witrynie oraz w witrynach podmiotów trzecich. Polecenia są ustalane na podstawie dotychczas przeczytanych treści. Treści wyświetlane przez Outbrain są pod względem merytorycznym i technicznym automatycznie regulowane i przekazywane przez Outbrain. Polecenia są wyświetlane przez Outbrain na podstawie informacji przekazywanych przez pliki cookie tylko w sposób pseudonimowy, czyli przez wygenerowaną sekwencję znaków przypisaną do użytkownika. Dane osobowe nie są natomiast zapisywane. Outbrain gromadzi następujące dane:

    źródło urządzenia

    typ przeglądarki

    anonimowy adres IP użytkownika.

Podczas anonimizowania adresu IP usuwany jest ostatni oktet adresu IP.

Oprócz Outbrain wykorzystujemy do celów marketingowych i optymalizacji naszej witryny również „Outbrain Amplify” i „Outbrain Pixel”. Te narzędzia umożliwiają nam analizowanie zachowania użytkowników i poprawianie naszej oferty.

Więcej informacji o Outbrain znajduje się na stronie: http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

 

4.5. Facebook

Używamy różnych narzędzi z Facebook Ireland Ltd. (dalej "Facebook"), w tym Instagram, do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach poprzez dostarczanie ich do odbiorców na Facebooku oraz do informowania ich o naszej ofercie edukacyjnej. Nasze przetwarzanie danych w związku z naszą obecnością na Facebooku i Instagram odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1f DSGVO (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych) ze względu na nasz uzasadniony interes w zakresie public relations i komunikacji. Aby zintegrować narzędzia Facebooka, nawiązywane jest połączenie z serwerem Facebooka, dzięki czemu Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do Państwa konta. Serwery te mogą być również zlokalizowane poza granicami Unii Europejskiej. Można temu zapobiec, wylogowując się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę. Jednak nawet po wylogowaniu się, Państwa adres IP będzie nadal przesyłany do Facebooka i Facebook może być w stanie uzyskać od Państwa dalsze identyfikatory. Facebook poddał się i certyfikował na mocy umowy o ochronie prywatności zawartej między Unią Europejską a USA. Oznacza to, że Facebook jest zobowiązany do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć we wpisie, do którego link znajduje się poniżej: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Zawarliśmy umowę z Facebook Ltd. o wspólnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych zgodnie z art. 26 DSGVO. Porozumienie to, tzw. "Page Insights Supplement" lub "Page Insights Controller Addendum" można znaleźć tutaj: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. W odniesieniu do tak zwanych "Facebook Insights" (zwanych „Facebook-Insights-Daten“dalej "Facebook Insights"), Facebook Ltd. przyjmuje na siebie istotne zobowiązania na podstawie niniejszej umowy, w szczególności w zakresie informowania osób poszkodowanych oraz ochrony praw osób poszkodowanych.


Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

4.5.1 Insights

Dzięki funkcji "Insights" otrzymujemy z Facebooka dane statystyczne o odwiedzających nasze strony Instagram. Są one pseudonimizowane, co oznacza, że nie możemy ich przypisać do konkretnej osoby. Ta funkcja pozwala nam na lepszą analizę naszej strony i dostosowanie jej do zainteresowań użytkowników.

Naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 f DS-GVO w funkcjonowaniu naszej strony Instagram i korzystaniu z Insights jest prowadzenie skutecznego marketingu za pośrednictwem często używanej platformy.

Więcej informacji na temat funkcji "Insights" można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights/

4.5.2 Interakcja z nami poprzez Instagram

W zależności od ustawień prywatności użytkowników w Instagram, możemy zobaczyć, kiedy konkretny użytkownik Instagram ma polubienie, wspólne , lub subskrypcję do naszej strony Instagram / poczta / komentarze. Możemy również kojarzyć komentarze na naszych stronach Instagram z określonymi użytkownikami Instagramu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w komunikacji i interakcji z Tobą poprzez Instagram.

4.5.3 Publiczność niestandardowa na Facebooku

Usługa ta pozwala nam na dostarczanie ukierunkowanych i opartych na zainteresowaniach reklam odwiedzającym naszą stronę internetową w ramach ich wizyt na Facebooku lub innych stronach internetowych, które również korzystają z Facebooka Custom Audience.

4.6. Przycisk Tweet

Wykorzystujemy przycisk Tweet Button firmy Twitter International Company Ireland (zwanej dalej „Twitter”). W ten sposób umożliwiamy udostępnianie naszych treści na Twitterze. Ze względu na wstawienie przycisku adres IP jest przesyłany do Twittera, a tym samym na serwer poza Unią Europejską. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Twitter, to firma Twitter może przyporządkować wizytę na naszej witrynie do jego konta.

Firma Twitter podlega umowie Privacy Shield zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i ma odpowiedni certyfikat. W ten sposób Twitter zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć we wpisie pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Więcej informacji na temat Twittera znajduje się tutaj: https://twitter.pl/privacy.

 

4.7. Przycisk XING

Wykorzystujemy przycisk XING firmy XING SE (zwanej dalej „XING”). Ze względu na wstawienie przycisku XING nawiązywane jest połączenie z serwerami XING i adres IP jest przesyłany do firmy XING. XING może więc przyporządkować wizytę na naszej stronie do konta użytkownika. Przyporządkowaniu do konta użytkownika można zapobiec przez wcześniejsze wylogowanie się.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w firmie XING znajduje się tutaj: https://privacy.xing.com/en.

 

4.8. YouTube

Na naszej stronie wykorzystujemy niekiedy filmy z YouTube. Te filmy są wstawione w „rozszerzonym trybie ochrony danych” YouTube, przy czym według YouTube nie są zapisywane żadne informacje o osobach odwiedzających witrynę, dopóki nie zostanie odtworzony film. Odtworzenie filmu oznacza akceptację przetwarzania danych przez YouTube jako przez podmiot odpowiedzialny. Na takie przetwarzanie nie mamy wpływu. Więcej informacji o polityce prywatności YouTube można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 

4.9. Facebook

Wykorzystujemy różne narzędzia firmy Facebook Ireland Ltd. (zwanej dalej „Facebook”), aby wyświetlać zgodne z zainteresowaniami reklamy przez przekazanie ich do grup docelowych Facebooka. W celu wstawienia narzędzi Facebooka nawiązane zostaje połączenie z serwerem Facebook, w związku z czym Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika. Te serwery mogą znajdować się poza Unią Europejską. Można to uniemożliwić przez wylogowanie się z Facebooka przed wejściem na naszą witrynę. Również po wylogowaniu adres IP jest jednak przekazywany do Facebooka, a Facebook może dowiedzieć się o kolejnych cechach identyfikacyjnych użytkownika.

Firma Facebook podlega umowie Privacy Shield zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i ma odpowiedni certyfikat. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć we wpisie pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w firmie Facebook znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

4.9.1. Niestandardowe grupy odbiorców Facebook

Ta usługa umożliwia nam przekazywanie dopasowanej i zgodnej z zainteresowaniami reklamy użytkownikom naszej witryny w ramach odwiedzin na Facebooku lub innych stronach, które również wykorzystują niestandardowe grupy odbiorców Facebook.

 

4.9.2. Wtyczki społecznościowe Facebook

Dzięki wstawieniu wtyczki społecznościowej Facebook można bezpośrednio przekazywać nasze treści do Facebooka. W celu wstawienia wtyczki nawiązane zostaje połączenie z serwerami Facebooka, w związku z czym Facebook może powiązać konto użytkownika z odwiedzinami na naszej witrynie.

 

4.10. Mouseflow

W tej witrynie wykorzystywane jest narzędzie do analizy internetowej Mouseflow należące do firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, służące do rejestrowania losowo wybranych odwiedzin (tylko z anonimowym adresem IP). W ten sposób powstaje protokół ruchów myszy, kliknięć myszy i interakcji z klawiaturą, którego celem jest przedstawienie poszczególnych wizyt na tej witrynie losowo jako tzw. powtórzenia sesyjne oraz przeanalizowanie w postaci tzw. map cieplnych, aby na tej podstawie ustalić potencjalne usprawnienia dla tej witryny. Dane zgromadzone przez Mouseflow nie są związane z osobami i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Zapisywanie i przetwarzanie zgromadzonych danych odbywa się w UE. Aby uniemożliwić gromadzenie przez Mouseflow, można wyrazić sprzeciw dla wszystkich witryn stosujących Mouseflow pod adresem: https://mouseflow.de/opt-out/.

Użytkownik może też zapobiec pobieraniu danych przez Google Analytics, klikając w następujący link. Zostanie aktywowane ciasteczko, blokujące (opt-out) gromadzenie danych podczas korzystania z tego serwisu: Kliknij tutaj, aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Google Analytics.

5. Prawo dostępu oraz inne prawa osoby, której dane dotyczą


Użytkownik ma prawo do żądania od grupy Pöppelmann potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane; jeżeli tak, to ma on prawo do uzyskania dostępu o tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych w art. 15 RODO.


Użytkownik ma prawo do żądania od grupy Pöppelmann niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych i ewentualnie do uzupełnienia niepełnych danych osobowych (art. 16 RODO).


Użytkownik ma prawo do żądania od grupy Pöppelmann niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli występuje jeden z powodów wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów (prawo do usunięcia danych).


Użytkownik ma prawo do żądania od grupy Pöppelmann ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli dana osoba złożyła sprzeciw wobec przetwarzania, na czas sprawdzenia przez administratora. Ponadto w przypadku art. 20 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.


Bez uszczerbku dla innego sądowo-administracyjnego lub sądowego środka prawnego użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, jeżeli jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO). Z tego prawa można skorzystać w organie nadzorczym w państwie członkowskim, w którym użytkownik przebywa, ma miejsce pracy lub gdzie nastąpiło przypuszczalne naruszenie. W Dolnej Saksonii właściwym organem nadzorczym jest: krajowy inspektor ochrony danych osobowych dla Dolnej Saksonii (dane kontaktowe pod adresem: https://www.lfd.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/impressum/impressum-56113.html).

Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w ramach realizacji zadań urzędowych lub w celu ochrony interesu publicznego) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów), to użytkownikowi przysługuje prawo, z powodów wynikających w konkretnej sytuacji, do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania danych osobowych, chyba że występują udokumentowane pilne powody związane z ochroną dotyczące przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i swobód osoby, której dane dotyczą lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń. Sprzeciw należy w miarę możliwości kierować na adres: datenschutz(at)poeppelmann.com.

6. Newsletter


Newsletter służy do przekazywania informacji o nas i o naszych ofertach. Aby otrzymywać newsletter, potrzebujemy do zastosowania metody Double-Opt-In prawidłowego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na sprawdzenie, że użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail lub właściciel akceptuje odbieranie newslettera. Podstawą prawną wysyłania newslettera jest Państwa zgoda, której udzieliliście nam Państwo podczas rejestracji. Inne dane nie są gromadzone. Te dane są wykorzystywane tylko do wysyłki newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Po zasubskrybowaniu newslettera zapisujemy adres IP na okres 7 dni oraz datę subskrypcji. To zapisanie służy jedynie jako zaświadczenie w przypadku niezgodnego z prawem wykorzystywania adresu e-mail przez podmiot trzeci i subskrybowania newslettera bez wiedzy osoby uprawnionej. Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywania do wysyłki newslettera można w każdej chwili odwołać. Odwołanie jest możliwe przez łącze w newsletterach lub w obszarze profilu.

7. WhatsApp Broadcast


Wykorzystujemy wiadomości WhatsApp Broadcast firmy WhatsApp Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025 do przekazywania aktualnych informacji z obszaru TEKU. W związku z tym szyfrowana komunikacja jest przekazywana na serwer firmy WhatsApp Inc. Po zarejestrowaniu się w usłudze przez wyrażenie zgody w wiadomości „Start” na nasz numer telefonu użytkownik otrzymuje bezpośrednio na swój smartfon informacje z obszaru Pöppelmann TEKU. Numer telefonu użytkownika jest wykorzystywany tylko do tego celu i jest zapisywany na czas odbierania wiadomości. Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać dłużej wiadomości, może wysłać wiadomość „Stop” (bez cudzysłowów) na ten sam numer. Odbieranie wiadomości zostanie wstrzymane. Jeżeli użytkownik nie będzie kontynuował odbierania wiadomości w ciągu sześciu miesięcy przez opcję „Start”, to usuniemy wszystkie jego dane zapisane w związku z tym. Jeżeli użytkownik chce się bezpośrednio całkowicie wylogować z usługi, powinien wysłać nam wiadomość o treści „Usuń wszystkie dane”. Później użytkownik nie będzie otrzymywał kolejnych wiadomości, a dane osobowe zostaną usunięte z naszego systemu.

 

8. Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych


Użytkownik w każdej chwili ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych przez nas danych dotyczących jego osoby, ich pochodzeniu oraz odbiorcy, a także celu zapisania. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania niepoprawnych danych, zablokowania i usunięcia jego danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania. Informacji o zapisanych danych udziela inspektor ochrony danych grupy Pöppelmann, Peter Suhren (office(at)first-privacy.com).

9. Inspektor ochrony danych


Jeżeli są jeszcze pytania wykraczające poza powyższe wyjaśnienia i dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawsze jesteśmy do dyspozycji. Należy zwracać się w tej sprawie do inspektora ochrony danych grupy Pöppelmann:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Straße 88

28217 Brema

office(at)first-privacy.com

 

10. Zobowiązania do informacji na podstawie art. 13 RODO


Informacje o ochronie danych na podstawie art. 13 i 21 RODO


Administrator:

Za gromadzenie danych i przetwarzanie odpowiada grupa Pöppelmann.

Pöppelmann GmbH & Co. KG

Kunststoffwerk-Werkzeugbau

Bakumer Str. 73

49393 Lohne

Faks: +49 (0)44 42 / 982-1003

E-mail: datenschutz(at)poeppelmann.com

Jesteśmy również współodpowiedzialni za przetwarzanie danych: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook").

 

Informacje dobrowolne:

zasadniczo gromadzimy tylko dane, które są wymagane przepisami prawa lub niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji bądź zostały nam udostępnione dobrowolnie w ramach zgody. Podawanie innych informacji jest dobrowolne. Nieudostępnienie tych danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Jednak nieudostępnienie może w niektórych przypadkach utrudniać lub opóźniać komunikację.

 

Przetwarzanie danych w ramach realizacji umowy:

Zgromadzone dane przetwarzamy na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO z interesem wykonania umowy, jeżeli są Państwo osobą kontaktową jednego z naszych partnerów biznesowych. Dotyczy to również związanej z tym obsługi klienta. W razie potrzeby dane osobowe są przekazywane do przedsiębiorstw, które uczestniczą w wykonaniu tej umowy, np. instytucje kredytowe w celu realizacji płatności. Dane wymagane do wykonania umowy są usuwane po zrealizowaniu celu i przechowywane jeszcze na wypadek ewentualnych pytań. Dane nie są usuwane, jeżeli po zakończeniu umowy są jeszcze niespłacone należności i muszą zostać pobrane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane będą archiwizowane w okresie tych terminów.
 

Przetwarzanie danych w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów:

Przetwarzamy dane tylko w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody oraz nie występują żadne podstawy prawne dla przetwarzania danych, a także tylko wtedy, gdy spełnione są warunki art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. jeżeli nasze interesy w zakresie przetwarzania danych lub interesy podmiotu trzeciego w poszczególnych przypadkach mają charakter nadrzędny nad Państwa interesami lub prawami podstawowymi i swobodami podstawowymi. Dane są usuwane, jeżeli prawnie uzasadniony interes już nie występuje, co najmniej jednak przez okres poszczególnych ustawowych zobowiązań do przechowywania.

Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych. Więcej informacji można uzyskać w poniższym punkcie „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
 

Przetwarzanie danych na podstawie zgody:

jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych własnych produktach i usługach telefonicznie lub drogą mailową, to odpowiednie przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Po odwołaniu zgody zaprzestaniemy określonego przetwarzania danych.

 

Przetwarzanie danych w celu reklamy bezpośredniej:

Przetwarzamy dane – o ile jest to dozwolone – do celów reklamy bezpośredniej, w szczególności wysyłki naszych reklam, np. informacji o produkcie lub o wydarzeniach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w interesie informowania o nowych produktach, wydarzeniach i usługach. Każdy klient ma własne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z którego skorzystanie powoduje zakończenie przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej. Jeżeli dane są zapisywane wyłącznie do celów reklamy bezpośredniej, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu.
 

Przetwarzanie danych w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych:

w razie konieczności przetwarzamy dane w celu wywiązania się z poszczególnych zobowiązań prawnych np. wobec organów skarbowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zobowiązanie prawne wynika m.in. z § 147 ordynacji podatkowej. Dane są usuwane po okresie określonym przepisami prawa, jeżeli nie występuje prawnie uzasadniony interes do dalszego przechowywania.

 

Odbiorca danych:

dane przekazujemy podmiotom trzecim (np. prawnikom w celu odzyskania niespłaconych należności), jeżeli występuje uprawnienie do przekazania zgodne z prawem o ochronie danych (np. według wymienionych wyżej grup przypadków). Dane mogą być również przekazywane przez nas usługodawcom zewnętrznym (np. usługodawcom IT, przedsiębiorstwom zajmującym się niszczeniem lub archiwizowaniem danych, drukarniom, dostawcom usług w chmurze), które wspomagają nas w przetwarzaniu danych w ramach realizacji zlecenia rygorystycznie według zaleceń.

Przetwarzanie danych poza UE lub EOG zasadniczo nie następuje. Jeżeli jednak dojdzie do takiego przekazania danych, to wyłącznie do krajów, których dotyczy decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony na podstawie umowy standardowej UE wg art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Na zapytanie zapewniamy wgląd w umowę lub udostępniamy kopię. Danych osobowych nie sprzedajemy podmiotom trzecim ani nie wykorzystujemy ich komercyjnie w inny sposób.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Brema

Tel: +49 (0)421 69 66 32-0

E-mail: office(at)first-privacy.com

 

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania dostępu od administratora o ich danych osobowych oraz do sprostowania niepoprawnych danych bądź ich usunięcia, jeżeli występuje jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Ponadto istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO oraz w przypadkach art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w ramach realizacji zadań urzędowych lub w celu ochrony interesu publicznego) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów), to osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo, z powodów wynikających w konkretnej sytuacji, do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania danych osobowych, chyba że występują udokumentowane pilne powody związane z ochroną dotyczące przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i swobód osoby, której dane dotyczą lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, jeżeli jest zdania, że przetwarzanie właściwych danych narusza przepisy prawa o ochronie danych. Z prawa wniesienia skargi można korzystać w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim, które jest miejscem pobytu osoby, której dane dotyczą lub w miejscu przypuszczalnego naruszenia. W Dolnej Saksonii właściwym organem nadzorczym jest krajowy inspektor ochrony danych osobowych, Prinzenstr. 5, 30159 Hanower.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wg art. 21 RODO

Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów), to użytkownikowi przysługuje prawo, z powodów wynikających w konkretnej sytuacji, do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania. Zaprzestaniemy wtedy przetwarzania danych osobowych, chyba że występują udokumentowane pilne powody związane z ochroną dotyczące przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i swobód osoby, której dane dotyczą lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń. Sprzeciw należy w miarę możliwości kierować na adres: datenschutz@poeppelmann.com.
 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej


Przetwarzamy dane do celów reklamy bezpośredniej. Mają Państwo własne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z którego skorzystanie powoduje zakończenie przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej. Sprzeciw należy w miarę możliwości kierować na adres: marketing(at)poeppelmann.com